ارسال سفارشات

ممکن است بخاطر جلوگیری از ادامه شیوع ویروس کرونا و محدودیتهای اعمال شده برخی سفارشات با کمی تاخیر ارسال شود.

( با اینکه در شرایط سختی همچون شما و دیگر مردم خوب سرزمینمان قرار گرفتیم اما همه تلاش ما اینست کلیه سفارشات در اولین فرصت ارسال شوند.)

( برای طرح هرگونه سوال یا مشاوره با پشتیبانی سایت تماس بگیرد )