ترازوی دیجیتال Premio PP1200 تفال

Capacity: 160kgظرفیت: ۱۶۰ کیلوگرم
Graduation: 1OOgدرجه بندی: ۱۰۰ گرم
Platform: Glass 32cm x 30cmجنس رویه ترازو: شیشه به ابعاد ۳۲cmX30cm
Digital LCD displayنمایشگر دیجیتال LCD  
Automatic on/offسیستم روشن خاموش خودکار
ارسال با تاخیر برخی سفارشات