تعمیر چای ساز گاستروبک ( Gastroback )

قطعات چای ساز گاستروبک شامل :

۱- ترموستات ( ترمستات ) چای ساز گاستروبک

۲- المنت چای ساز گاستروبک

۳- برد چای ساز گاستروبک

۴- قوری چای ساز گاستروبک

۵- جرم گیری چای ساز گاستروبک