چگونه یک جاروبرقی کار می کند؟

  1.  پریز برق، انرژی مورد نیاز برای موتور الکتریکی را تأمین می کند.
  2. در یک جاروبرقی معمولی، برق مورد نیاز موتور الکتریکی در حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ وات تخمین زده می شود، از اینرو پنج تا ده برابر انرژی مورد نیاز لامپ قدیمی ( روشن )، برق مصرف می کند.
  3. تسمه لاستیکی ( آبی) توسط موتور الکتریکی به کار می افتد و برس ها را بر روی غلطک در قسمت جلو دستگاه می چرخاند.
  4. ضربه شدید و بورس، آلودگی و گرد و خاک بر روی فرش را بوسیله قسمت جلو دستگاه سست می کند.
  5. فنی که به موتور الکتریکی نصب شده است، هوا را می کشد و از طریق قسمت جلو جارو، گرد و خاک سست شده را نیز به داخل می کشد.
  6. این هوای آلوده به قسمت عقب دستگاه کشیده می شود و موتور الکتریکی را خنک می کند.
  7.  این آلودگی ها و کثیفی ها به کیسه جاروبرقی منتقل می شود ( ممکن است این کیسه، یک کیسه پارچه ای باشد و یا یک کیسه کاغذی یکبار مصرف که درون یک کیسه پارچه ای قرار دارد(.
  8. هوای نسبتاً تمیز هم از پشت دستگاه خارج می شود. توجه داشته باشید که هوایی که خارج می شود بسیار گرم‌تر از هوایی است که داخل می شود زیرا گرمای زائد را از موتور الکتریکی جذب می کند.

فروشگاه قطعات جاروبرقی

هوم اپلیانس مرکز تعمیرات جاروبرقی