مرکز فروش لوازم یدکی سرخ کن در تهران

مرکز فروش لوازم یدکی سرخ کن در تهران

برای اولیــــن بار در سطح دنیا، سرخ کردن مواد غذایی در منطقه خاورمیانه صورت گرفت. تاریخ معینی برای اثبات این امر در دستـرس نیست ولیانسان‌ها  از حدود ۴۰۰۰ سال پیش مشغول

به سرخ کردن مواد غذایی بوده‌اند.

شیرینی رومی را می‌توان از اجداد شیرینی دونات امروزی نام برد. در آن زمان مواد اولیه شیرینی را با قاشق در روغن حیوانی ریخته و سپس به اشکال گوناگون تزئین می‌کردند.

حدوداً بین ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ سال پیش، تکنیک سرخ کردن از چیــن به ژاپن آورده شد و از آنجایی که روغن ماده‌ای گرانبها بود، فقط در معابد بوداییاز آن استفاده می گردید.

در قرن ۸ الی ۱۴ میلادی در کتب فرهنـگ عرب نیز به استفاده از چربـی گوسفندی جهت سرخ کردن مواد غذایی اشاره شده است. سپس به زودیفرهنگ استفاده از سرخ کردن مواد غذایی بوسیله روغن در سرتا سر جهان رواج یافت.

لوازم یدکی سرخ کن