علت مکش نداشتن جاروبرقی

مکش نداشتن جاروبرقی و به خوبی نکشیدن آشغال و گرد و غبار به درون خود مشکل رایجی است که در تعمیر جاروبرقی توسط تکنسین ها بر طرف می شود. اما در بعضی مواقع مشکلی است که به راحتی توسط خود شما بر طرف می شود. در این مقاله از سنتر سرویس راهنمایی هایی آورده شده است تا از مشکل مکش نداشتن جاروبرقی پیشگیری کنید و یا آن را رفع کنید.

بررسی علت های مکش نداشتن جاروبرقی

•پر بودن کیسه جاروبرقی

اگر مکش جاروبرقی شما کاهش یافته است، اولین چیزی که باید چک کنید این است که کیسه جاروبرقی پر شده یا خیر. اگر پر شده، رفع این مشکل ساده است، به سادگی کیسه را تعویض کنید!

•کثیف شدن فیلتر

فیلتر کثیف یا مسدود شده هم می تواند باعث مکش نداشتن جاروبرقی شود. جوش شیرین را در آب حل کنید. با محلول به دست آمده فیلتر ها را به خوبی بشویید. اگر این راه حل جواب نداد باید فیلتر را تعویض کنید.

•گیر کردن آشغال در لوله

یکی دیگر از دلایل مکش نداشتن جاروبرقی گیر کردن موانع در داخل لوله ی جاروبرقی است که باعث کاهش قدرت دستگاه می شود. جاروبرقی را خاموش کنید، سیم آن را از برق بکشید و سر تا سر لوله و خرطومی دستگاه را برای وجود هر مانعی چک کنید. همچنین قسمت برس چرخشی جاروبرقی را هم برای وجود نداشتن مانع باید چک کنید. اگر چرخ های برس آسیب دیده است، ممکن است نیاز به تعویض داشته باشند.

•وجود شکاف در مسیر مکش

وجود سوراخ یا پارگی در خرطومی جاروبرقی شما به طور چشم گیری می تواند قدرت مکش جاروبرقی را کاهش دهد. اگر مشکل این باشد، ممکن است نیاز به تعویض خرطومی جارو برقی باشد. همچنین شما باید محل صدق خرطومی با لوله را چک کنید تا شل نباشد.

هوم اپلیانس مرکز تعمیرات جاروبرقی 

لوازم یدکی جاروبرقی را از قطعه بانک بخواهید

  •