قطعات اسپرسوساز مولینکس

قطعات اسپرسوساز مولینکس / قطعه بانک

قهوه نوشیدنی رایجی است که از دیر باز تا کنون طرافداران بسیاری داشته و اغلب افراد برای رفع خستگی، فرار از خواب آلودگی و یا کسب انرژی برای شروع یک روز کاری نوشیدن آن را به چای ترجیح می دهند. داشتن دستگاه قهوه ساز و یا قهوه جوش برای دوستداران قهوه امری مهم و ضروری تلقی می شود.

یکی از قویترین دستگاه های قهوه ساز و اسپرسوساز دستگاه تولید مولینکس می باشد
از انواع قهوه ساز مولینکس می توان موارد زیر را نام برد:

قهوه ساز مولینکس مدل CJ6005‎
قهوه ساز مولینکس مدل FG1105
قهوه ساز مولینکس مدل FG100800
قهوه ساز مولینکس مدل FG360D10
قهوه ساز مولینکس مدل FG260
قهوه ساز مولینکس مدل FG110800
قهوه ساز مولینکس مدل FG360810
قهوه ساز مولینکس مدل FG15

لوازم یدکی قهوه ساز مولینکس و لوازم اسپرسوساز مولینکس را از قطعه بانک بخواهید

هوم اپلیانس مرکز تعمیرات مولینکس