قطعات دستگاه اسپرسو ساز

قطعات دستگاه اسپرسو ساز / قطعه بانک

دستگاه های اسپرسو ساز برقی (اتوماتیک ,نیمه اتوماتیک,فوق اتوماتیک )اشاره کردیم .امروز درباره اجزای دستگاه های اسپرسو ساز (قسمت های هد گروپ و پورتا فیلتر )اشاره خواهیم کرد و نحوه عملکرد آن را برای شما توضیح خواهیم داد.

Grouphead : گروپ هد یا سرگروپ ، که گاهی به نام brew head  یا  brew group  و بصورت عمومی گروپ group  نامیده می شود . قسمتی از ماشین اسپرسوساز است که برای عصاره گیری قهوه ، پرتافیلتر به آن متصل و چفت می گردد.

قسمت گروپ هد که دارای سوراخ های ریز می باشد و وظیفه توزیع یکنواخت و مساوی آب را بر بستر قهوه دارد

اجزای دستگاه اسپرسو ساز 

اسپرسوسازها معمولا یک سرگروپ دارند ، در حالی که اسپرسوسازهایی که در کافی شاپ ها و هتل ها و مراکز بزرگ مورد استفاده قرار میگیرند ، دو تا هفت سرگروپ دارند . در طول فرآیند عصاره گیری یک شات قهوه اسپرسو ، آب داغ تحت فشار از میان سرگروپ که دارای تعداد زیادی سوراخ های ریز ( دوش مانند ) است و وظیفه توزیع مساوی و یکنواخت آب داغ تحت فشار را بر روی بستر کوبیده و مسطح  قهوه آسیاب شده که در سبد پرتافیلتر قرارگرفته است را دارد . از این جهت ، گروپ هد بخش مهمی را در دستگاه های اسپرسوساز ایفا میکند .

Portafilter :  پرتافیلتر قطعه و وسیله ای دستگیره دار است که به سرگروپ اسپرسوسازهای نیمه اتومات و نیرو محرکه اهرمی و نیرومحرکه پمپی متصل میگردد .

پرتافیلتر دارای یک نازل

اجزای دستگاه اسپرسو ساز 

پرتافیلتر دارای یک ظرف فیلتر سبد مانند، بنام سبد پرتافیلتر portafilter basket  است و داخل پرتافیلتر قرار میگیرد، و قهوه آسیاب شده در داخل آن قرار گرفته و توسط کاربر دستگاه یا باریستا فشرده و کوبیده میگردد و در نهایت به گروپ دستگاه بسته شده تا عصاره گیری شروع گردد. نام این قطعه از portable filter یعنی فیلتر قابل حمل و متحرک نشات گرفته است .

پرتافیلترها برای حفظ گرما ، معمولا از جنس فلز برنج شاخته می شوند و دستگیره آن ها چوبی یا پلاستیکی است .

پرتافیلترها در دو نوع نازل دار و بدون نازل ( که اصطلاحا به آن بدون ته Bottom less یا عریان گفته می شود) ساخته می شوند .

اجزای دستگاه اسپرسو ساز 

پرتافیلترهای بدون ته یا عریان ، نازل ندارند و سبد قهوه از پایین آن نمایان است و برای به حداقل رساندن تماس قهوه در حال عصاره گیری با فلز پرتافیلتر ، طراحی و ساخته شده است ، و یکی از ابزارهای باریستاها برای آنالیزکیفیت قهوه آسیاب شده و یکنواختی عمل عصاره گیری قهوه و چک کردن روند هدایت و خروج آب از میان قهوه آسیاب شده در هنگام عصاره گیری می باشد .

Portafilter basket : سبد پرتافیلتر یک محفظه سبد مانند است که در کف آن تعداد زیادی سوراخ ریز قراردارد و به عنوان صافی قهوه و فیلتر عمل می کند ؛ و در پرتافیلتر قرار میگیرد . در دو سایز تک و دوبل ساخته می شود .

ترجمه وتحقیق توسط :حمید رضا جباری

پ