کباب پز

کباب‌پزوسیله‌ای برای پخت و پز است که در آن گرما به‌طور مستقیم از زیر به ماده غذایی به‌ویژه انواع گوشت داده می‌شود. کباب‌پزها معمولاً زغالی یا گازی هستند.

راهنمای خرید کباب پز

تعمیر و نگهداری کباب پز

برندهای کباب پز

ارسال سفارشات درتاریخ 99/01/16