ایجاد رقابت از راه واردات تنها راه بهبود شرایط خودروسازی کشور در سال جدید است

به گزارش خبرخودرو، دبیر کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که به واسطه تحریم، همکاری تمام شرکت های دنیا با ایران ممنوع نشده و شرکت هایی وجود دارد که می توانیم با وارد شدن آنها به عرصه تولید، رقابت اندکی را در خودروسازی کشور ایجاد نموده و شرایط حاکم بر صنعت خودرو کشور را در سال جدید بهبود بخشیم.

به گزارش خبرخودرو، دبیر کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که به واسطه تحریم، همکاری تمام شرکت های دنیا با ایران ممنوع نشده و شرکت هایی وجود دارد که می توانیم با وارد شدن آنها به عرصه تولید، رقابت اندکی را در خودروسازی کشور ایجاد نموده و شرایط حاکم بر صنعت خودرو کشور را در سال جدید بهبود بخشیم.

ولی داداشی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو درخصوص وضعیت صنعت خودرو در سال جدید اظهار داشت: صنعت خودرو به هم ریخته است و سر و سامان ندارد. 

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی افزود: تا زمانیکه صنعت خودرو کشور دولتی یا خصولتی باشد راه به جایی نخواهیم برد. باید صنعت خودرو کشور وارد رقابت با خودروسازان خارجی شود. 

دبیر کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: تنها راه برون رفت از تحریم خودروسازان  این است که بتوانیم با شرکت های خارجی رقابت کنیم. تا زمانیکه پا در این عرصه نگذاریم و تا زمانیکه اجازه ندهیم مردم بتوانند از خودروهای خارجی نیز استفاده کنند این شرایط وجود خواهد داشت؛ این یک تحمیل اجباری به مردم است که به آنها گفته شود فقط این دسته از خودروها را خریداری کنند.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی درخصوص تاثیر تحریم ها بر صنعت خودرو کشور گفت: قبل از تحریم نیز وضعیت تفاوت چندانی نداشت، ضمن آنکه همکاری تمام شرکت های دنیا با ایران ممنوع نشده و شرکت هایی وجود دارد که می توانیم با وارد شدن آنها به عرصه تولید، رقابت اندکی را در کشور ایجاد کنیم تا خودروسازان داخلی تا حدی درخصوص خودروهای تولیدی خود با هزینه گزاف و کیفیت اندک به خود آیند.

دیدگاه‌ها ۰