logo

سال پرچالش لوازم خانگی

مدیر عامل شرکت امرسان: امسال سالی پرچالش برای بنگاه های اقتصادی به ویژه تولیدکننده ها بود.
به گزارش بهگزین به نقل از تسنیم، حسین فتاحی گفت: تعدد بخشنامه ها موجب نوسانات در تولید شد و مشکلاتی را ایجاد کرد.
وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه گفت: صف انتظار برای دریافت ارز موجب مشکلاتی برای تولید شده است.
فتاحی با بیان اینکه تقاضا برای خرید لوازم خانگی داخلی از عرضه بیشتر است،​ افزود: مواد اولیه لازم را برای استفاده از حداکثر ظرفیت تولید نداریم.
وی اضافه کرد: برای حل مشکلات فعلی باید کمیته ای را تشکیل دهیم تا تولیدکننده ها به آن جا مراجعه کنند و نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان هم باید تامین شود.
دیدگاه‌ها۰

پشتیبانی آنلاین واتساپ