نصب برچسب شناسایی روی واحد های تولیدی لوازم خانگی

میری گفت: از هفته آینده، برچسب شناسایی برای واحد های شناسنامه دار (رسمی) تولید لوازم خانگی در درب این واحد ها نصب می شود.

مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: هم اکنون مشکلی در تامین مواد اولیه در بازار لوازم خانگی وجود ندارد و تولیدکنندگان می تواند مایحتاج خود را در بازار رسمی کشور تامین کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که وضع مبارزه با شکل گیری بازار عرضه محصولات لوازم خانگی قاچاق در کشور چگونه است؟ تصریح کرد: قاچاق این صنعت، در کشور کمتر نشده است، به طوری که می توان افزایش صددرصدی را در این بازار شاهد بود.
میری با بیان اینکه یک هزار و ۶۰۰ واحد های رسمی شناسنامه دار در تهران مشغول به فعالیت اند، افزود: از هفته آینده، برچسب هایی برای واحد های شناسنامه دار در درب این واحد ها نصب می شود تا واحد های رسمی و غیررسمی در بازار مشخص شوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه قیمت لوازم خانگی در بازار ثابت است، اظهار کرد: علل این امر را می توان خرید مواد اولیه تولیدکنندگان با ارز دولتی در بازار دانست اما متاسفانه خرید تولید داخل به نسبت کمتر شده است.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ، امیدواریم که همکاری مسئولان و دولت در این صنف بیشتر شود چرا که این همکاری باید ادامه داشته باشد تا مشکلات موجود در این صنف بخصوص قاچاق مرتفع شود.

دیدگاه‌ها ۰