پلمب کردن واحد های صنفی فروش لوازم خانگی قاچاق ضروری است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور: با در نظر گرفتن راهکارهای مناسب اقتصادی‌، ورود کالای خارجی به کشور را کنترل کنیم تا دولت نیز بتواند حقوق مالیاتی خود را دریافت کند.
 
سید مرتضی میری گفت: اینکه هماهنگی میان تعزیرات و نیروی انتظامی برای پلمب کردن واحد های صنفی فروشنده لوازم خانگی قاچاق ضروری است، اظهار کرد: شناسایی انبارهای کالای قاچاق در کشور باید در اولویت نهادهای مسئول قرار بگیرد البته صرف پلمب کردن واحدهای صنفی که کالای قاچاق می‌فروشند مشکلی از بازار لوازم خانگی حل نمی‌کند.
وی ادامه داد: پلمب شدن یک واحد صنفی در بازار، موجب ایجاد ترس و واهمه در میان سایر مغازه‌داران می‌شود و بازار را تعطیل می کند؛ مبارزه با قاچاق باید در سطوح بالاتری اتفاق بیفتد. تقریبا میزان کالاهای خارجی قاچاقی که در بازار لوازم خانگی وجود دارد با میزان کالاهای خارجی که تا پیش از این از روش های قانونی به کشور وارد شده یکسان است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور تصریح کرد: کالاهای قاچاق موجود در بازار از کمبود لوازم خانگی خارجی در بازار جلوگیری کرده و ممنوع کردن واردات لوازم خانگی به کشور عملاً بی تاثیر شده است.
میری افزود: ممنوعیت، راهکار خوبی برای جلوگیری از قاچاق نیست، باید محدودیت اعمال شود.
دیدگاه‌ها ۰

ارسال با تاخیر برخی سفارشات