شناسه محصول: 2820

تیغه غذاساز ۲۹کاره مولینکس فابریکی

تیغه غذاساز ۲۹کاره مولینکس فابریکی

تیغه غذاساز مولینکس فابریکی

مناسب برای مدل های

 • Moulinex DFC249(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO

 • Moulinex DFC24F(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex DFC311BM/705

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex DFC311BM/706

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex DFC321BM/705

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex DFC321BM/706

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex DFC341(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PRESS

 • Moulinex DFC347(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PRESS

 • Moulinex DFC34A(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PRESS

 • Moulinex DFC34A/706

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PRESS

 • Moulinex DFC34E(2)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex DFC34E(4)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex DFC34E(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex DFC34G(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PRESS

 • Moulinex DFC34M(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PRESS

 • Moulinex DFC34M/706

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PRESS

 • Moulinex DFC34P(2)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex DFC34P(4)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex DFC34P(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex DFC3B1(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PRESS

 • Moulinex DFC3BE(2)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex DFC3BE(4)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex DFC44C(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER PRESS

 • Moulinex DFC44E(2)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 4

 • Moulinex DFC44E(4)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 4

 • Moulinex DFC44R(2)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 4

 • Moulinex DFC44R(4)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 4

 • Moulinex DFC4CC(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER PRESS

 • Moulinex DFC541(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER PRESS

 • Moulinex DFC542(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER PRESS

 • Moulinex DFC547(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER PRESS

 • Moulinex DFC54F(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER PRESS

 • Moulinex DFC54G(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER PRESS

 • Moulinex DFC611BA/706

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex DFC611BM/706

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex DFC61A(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS (120V)

 • Moulinex DFC641(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex DFC64A(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex DFC64A/706

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex DFC64D(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex DFC64E(2)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 6

 • Moulinex DFC64E(4)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 6

 • Moulinex DFC64E(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 6

 • Moulinex DFC64F(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex DFC64M(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex DFC64M/706

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex DFC64P(2)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 6

 • Moulinex DFC64P(4)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 6

 • Moulinex DFC64P(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 6

 • Moulinex DFC74E(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PROGRAMMABLE

 • Moulinex DFC74F(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex DFC841(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex DFC84A(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO DIGITAL ASSISTANCE

 • Moulinex DFC84E(2)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 8

 • Moulinex DFC84E(4)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 8

 • Moulinex DFC84E(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 8

 • Moulinex DFC84M(5)

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO DIGITAL ASSISTANCE

 • Moulinex FP70514E/705

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP710141/705

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP711141/704

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP711141/705

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP711141/706

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP711147/704

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP711147/705

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP711147/706

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP71114G/704

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP71114G/705

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP713141/704

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP713141/705

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP713141/706

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP713147/704

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP713147/705

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP713147/706

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP71314A/704

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP71314A/705

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP71314A/706

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP71314M/704

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP71314M/705

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP71314M/706

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP716141/705

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP720141/70

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP720148/70

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP720149/70

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP72014E/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP72014P/70

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP721141/70

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP721147/70

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP7311FR/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 (900W)

 • Moulinex FP731B70/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 (900W – ۳ L)

 • Moulinex FP732127/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex FP733125/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO MINI CHOPPER

 • Moulinex FP733125/701

  FOOD PROCESSOR ODACIO MINI CHOPPER

 • Moulinex FP7331BA/351

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PRESS

 • Moulinex FP7331BA/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PRESS

 • Moulinex FP7331BA/701

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PRESS

 • Moulinex FP7331BM/351

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PRESS

 • Moulinex FP7331BM/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PRESS

 • Moulinex FP7331BM/701

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PRESS

 • Moulinex FP7341BE/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP735127/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO DIRECT SERVE

 • Moulinex FP7361BA/351

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex FP7361BA/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex FP7361BA/701

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex FP7361BM/351

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex FP7361BM/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex FP7361BM/701

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex FP7371B7/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP7371BA/351

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP7371BA/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP7371BA/701

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP7371BE/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP7371BM/351

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP7371BM/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP7371BM/701

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3

 • Moulinex FP7381BM/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO SUPER MAXIPRESS

 • Moulinex FP740127/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO 3 DUO PRESS

 • Moulinex FP741127/700

  FOOD PROCESSOR ODACIO RELIFTE VERSION

ضمانت اصالت کالا
خرید امن
۸۲۵.۰۰۰ تومان
- +

توضیحات

قطعات غذاساز مولینکس

قطعات غذاساز مولینکس / قطعه بانک

این لوازم شامل پره ، پارچ ، پوسته ، پوشر ، تفاله گیر ، مخزن ، ظرف ، تیغه ، چرخ دنده ، درب ، دیش ، سری آب ، سس زن ، شفت ، کابل ، کوبل ، موتور ، اسلایسلر ، برد ، دکمه و … می باشد.
خردکن مولینکس

دستگاه خردکن مولینکس ؛ خردکن کوچک و جمع جور مولینکس است

که این خردکن مولینکس کارایی بالا و ساده‌ای دارد.

خردکن مولینکس از دو قسمت اصلی تشکیل شده است.

یکی از قسمت های خردکن مولینکس ظرف خردکن است که از جنس پلاستیک مقاوم و شفاف و دیگری موتور خردکن است که مانند یک درپوش روی ظرف قرار می‌گیرد.

تیغه داخل ظرف خردکن جای گرفته و پس از قراردادن موتور روی ظرف، با آن درگیر شده و آماده‌ی کار می‌شود.

با فشردن دکمه‌ی روی موتور خردکن مولینکس، چرخش تیغه‌ها شروع می‌شود و پس از رهاکردن از حرکت می‌ایستند.
غذاساز مولینکس، غذاسازی قدرتمند و کاربردی است که یک غذاساز تمام‌عیار در آشپزخانه‌ی شما محسوب می‌شود.

این غذاساز دارای برنامه‌های از‌ پیش‌تعیین‌شده‌ی متعدد در صفحه دیجیتال است.

لوازم یدکی غذاساز مولینکس و لوازم خردکن مولینکس را از قطعه بانک بخواهید

نقد و بررسی‌ها

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

تیغه غذاساز 29کاره مولینکس فابریکی
تیغه غذاساز ۲۹کاره مولینکس فابریکی
۸۲۵.۰۰۰ تومان
- +