مخزن غذاساز ۲۹ کاره مولینکس فابریکی

دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , برند: مولینکس moulinex
شناسه محصول: 2726
گارانتی
موجود در انبار
ضمانت اصالت کالا

۱.۷۹۰.۰۰۰ تومان

توضیحات

مخزن غذاساز ۲۹ کاره مولینکس فابریکی

ظرف غذاساز ۲۹ کاره مولینکس فابریکی

کاسه غذاساز ۲۹ کاره مولینکس فابریکی

شامل ظرف کوبل واشر و مهره

مناسب برای مدل های

 • Moulinex DFC141(0)

 • Moulinex DFC142(1)

 • Moulinex DFC142(3)

 • Moulinex DFC241(0)

 • Moulinex DFC241(1)

 • Moulinex DFC241(3)

 • Moulinex DFC242(1)

 • Moulinex DFC242(3)

 • Moulinex DFC243(0)

 • Moulinex DFC243(1)

 • Moulinex DFC243(3)

 • Moulinex DFC249(1)

 • Moulinex DFC249(3)

 • Moulinex DFC249(5)

 • Moulinex DFC24F(3)

 • Moulinex DFC24F(5)

 • Moulinex DFC24G(0)

 • Moulinex DFC24G(1)

 • Moulinex DFC24G(3)

 • Moulinex DFC24K(1)

 • Moulinex DFC311BM/705

 • Moulinex DFC311BM/706

 • Moulinex DFC321BM/705

 • Moulinex DFC321BM/706

 • Moulinex DFC341(0)

 • Moulinex DFC341(1)

 • Moulinex DFC341(3)

 • Moulinex DFC341(5)

 • Moulinex DFC344(0)

 • Moulinex DFC344(1)

 • Moulinex DFC344(3)

 • Moulinex DFC345(1)

 • Moulinex DFC345(3)

 • Moulinex DFC347(0)

 • Moulinex DFC347(1)

 • Moulinex DFC347(3)

 • Moulinex DFC347(5)

 • Moulinex DFC34A(0)

 • Moulinex DFC34A(1)

 • Moulinex DFC34A(3)

 • Moulinex DFC34A(5)

 • Moulinex DFC34A/706

 • Moulinex DFC34E(0)

 • Moulinex DFC34E(1)

 • Moulinex DFC34E(2)

 • Moulinex DFC34E(4)

 • Moulinex DFC34E(5)

 • Moulinex DFC34G(0)

 • Moulinex DFC34G(1)

 • Moulinex DFC34G(3)

 • Moulinex DFC34G(5)

 • Moulinex DFC34M(0)

 • Moulinex DFC34M(1)

 • Moulinex DFC34M(3)

 • Moulinex DFC34M(5)

 • Moulinex DFC34M/706

 • Moulinex DFC34N(1)

 • Moulinex DFC34N(3)

 • Moulinex DFC34P(2)

 • Moulinex DFC34P(4)

 • Moulinex DFC34P(5)

 • Moulinex DFC3B1(0)

 • Moulinex DFC3B1(1)

 • Moulinex DFC3B1(3)

 • Moulinex DFC3B1(5)

 • Moulinex DFC3BA(0)

 • Moulinex DFC3BA(1)

 • Moulinex DFC3BA(3)

 • Moulinex DFC3BE(0)

 • Moulinex DFC3BE(1)

 • Moulinex DFC3BE(2)

 • Moulinex DFC3BE(4)

 • Moulinex DFC441(0)

 • Moulinex DFC441(1)

 • Moulinex DFC441(3)

 • Moulinex DFC444(0)

 • Moulinex DFC444(1)

 • Moulinex DFC444(3)

 • Moulinex DFC447(0)

 • Moulinex DFC447(1)

 • Moulinex DFC447(3)

 • Moulinex DFC44C(0)

 • Moulinex DFC44C(1)

 • Moulinex DFC44C(3)

 • Moulinex DFC44C(5)

 • Moulinex DFC44E(0)

 • Moulinex DFC44E(1)

 • Moulinex DFC44E(2)

 • Moulinex DFC44E(4)

 • Moulinex DFC44G(0)

 • Moulinex DFC44G(1)

 • Moulinex DFC44G(3)

 • Moulinex DFC44K(1)

 • Moulinex DFC44R(2)

 • Moulinex DFC44R(4)

 • Moulinex DFC4CA(0)

 • Moulinex DFC4CA(1)

 • Moulinex DFC4CA(3)

 • Moulinex DFC4CC(0)

 • Moulinex DFC4CC(1)

 • Moulinex DFC4CC(3)

 • Moulinex DFC4CC(5)

 • Moulinex DFC541(0)

 • Moulinex DFC541(1)

 • Moulinex DFC541(3)

 • Moulinex DFC541(5)

 • Moulinex DFC542(0)

 • Moulinex DFC542(1)

 • Moulinex DFC542(3)

 • Moulinex DFC542(5)

 • Moulinex DFC543(0)

 • Moulinex DFC543(1)

 • Moulinex DFC543(3)

 • Moulinex DFC544(1)

 • Moulinex DFC544(3)

 • Moulinex DFC547(0)

 • Moulinex DFC547(1)

 • Moulinex DFC547(3)

 • Moulinex DFC547(5)

 • Moulinex DFC54F(3)

 • Moulinex DFC54F(5)

 • Moulinex DFC54G(0)

 • Moulinex DFC54G(1)

 • Moulinex DFC54G(3)

 • Moulinex DFC54G(5)

 • Moulinex DFC54K(1)

 • Moulinex DFC54N(1)

 • Moulinex DFC611BA/706

 • Moulinex DFC611BM/706

 • Moulinex DFC61A(0)

 • Moulinex DFC61A(1)

 • Moulinex DFC61A(3)

 • Moulinex DFC61A(5)

 • Moulinex DFC641(0)

 • Moulinex DFC641(1)

 • Moulinex DFC641(3)

 • Moulinex DFC641(5)

 • Moulinex DFC647(0)

 • Moulinex DFC647(1)

 • Moulinex DFC64A(0)

 • Moulinex DFC64A(1)

 • Moulinex DFC64A(3)

 • Moulinex DFC64A(5)

 • Moulinex DFC64A/706

 • Moulinex DFC64D(0)

 • Moulinex DFC64D(1)

 • Moulinex DFC64D(3)

 • Moulinex DFC64D(5)

 • Moulinex DFC64E(0)

 • Moulinex DFC64E(1)

 • Moulinex DFC64E(2)

 • Moulinex DFC64E(4)

 • Moulinex DFC64E(5)

 • Moulinex DFC64F(0)

 • Moulinex DFC64F(1)

 • Moulinex DFC64F(3)

 • Moulinex DFC64F(5)

 • Moulinex DFC64K(1)

 • Moulinex DFC64M(0)

 • Moulinex DFC64M(1)

 • Moulinex DFC64M(3)

 • Moulinex DFC64M(5)

 • Moulinex DFC64M/706

 • Moulinex DFC64P(2)

 • Moulinex DFC64P(4)

 • Moulinex DFC64P(5)

 • Moulinex DFC6B1(0)

 • Moulinex DFC6B1(1)

 • Moulinex DFC6B1(3)

 • Moulinex DFC741(0)

 • Moulinex DFC741(1)

 • Moulinex DFC741(3)

 • Moulinex DFC744(0)

 • Moulinex DFC744(1)

 • Moulinex DFC747(0)

 • Moulinex DFC747(1)

 • Moulinex DFC747(3)

 • Moulinex DFC74A(1)

 • Moulinex DFC74C(1)

 • Moulinex DFC74C(3)

 • Moulinex DFC74E(5)

 • Moulinex DFC74F(1)

 • Moulinex DFC74F(3)

 • Moulinex DFC74F(5)

 • Moulinex DFC74K(1)

 • Moulinex DFC841(0)

 • Moulinex DFC841(1)

 • Moulinex DFC841(3)

 • Moulinex DFC841(5)

 • Moulinex DFC842(1)

 • Moulinex DFC842(3)

 • Moulinex DFC843(1)

 • Moulinex DFC843(3)

 • Moulinex DFC844(1)

 • Moulinex DFC845(1)

 • Moulinex DFC845(3)

 • Moulinex DFC847(1)

 • Moulinex DFC847(3)

 • Moulinex DFC849(1)

 • Moulinex DFC849(3)

 • Moulinex DFC84A(1)

 • Moulinex DFC84A(3)

 • Moulinex DFC84A(5)

 • Moulinex DFC84E(1)

 • Moulinex DFC84E(2)

 • Moulinex DFC84E(4)

 • Moulinex DFC84E(5)

 • Moulinex DFC84K(1)

 • Moulinex DFC84M(1)

 • Moulinex DFC84M(3)

 • Moulinex DFC84M(5)

 • Moulinex FP70514E/705

 • Moulinex FP710141/705

 • Moulinex FP711141/704

 • Moulinex FP711141/705

 • Moulinex FP711141/706

 • Moulinex FP711147/704

 • Moulinex FP711147/705

 • Moulinex FP711147/706

 • Moulinex FP71114G/704

 • Moulinex FP71114G/705

 • Moulinex FP713141/704

 • Moulinex FP713141/705

 • Moulinex FP713141/706

 • Moulinex FP713147/704

 • Moulinex FP713147/705

 • Moulinex FP713147/706

 • Moulinex FP71314A/704

 • Moulinex FP71314A/705

 • Moulinex FP71314A/706

 • Moulinex FP71314M/704

 • Moulinex FP71314M/705

 • Moulinex FP71314M/706

 • Moulinex FP716141/705

 • Moulinex FP720141/70

 • Moulinex FP720148/70

 • Moulinex FP720149/70

 • Moulinex FP72014E/700

 • Moulinex FP72014P/70

 • Moulinex FP721141/70

 • Moulinex FP721147/70

 • Moulinex FP723141/70

 • Moulinex FP723147/70

 • Moulinex FP723148/70

 • Moulinex FP723149/70

 • Moulinex FP72314F/700

 • Moulinex FP72314F/701

 • Moulinex FP72314J/70

 • Moulinex FP725141/700

 • Moulinex FP725141/701

 • Moulinex FP72514A/700

 • Moulinex FP72514A/701

 • Moulinex FP72514M/700

 • Moulinex FP72514M/701

 • Moulinex FP72514P/700

 • Moulinex FP72514P/701

 • Moulinex FP726147/70

 • Moulinex FP72614E/70

 • Moulinex FP7311FR/700

 • Moulinex FP731B70/700

 • Moulinex FP732127/700

 • Moulinex FP733125/700

 • Moulinex FP733125/701

 • Moulinex FP7331BA/351

 • Moulinex FP7331BA/700

 • Moulinex FP7331BA/701

 • Moulinex FP7331BM/351

 • Moulinex FP7331BM/700

 • Moulinex FP7331BM/701

 • Moulinex FP7341BE/700

 • Moulinex FP735127/700

 • Moulinex FP7361BA/351

 • Moulinex FP7361BA/700

 • Moulinex FP7361BA/701

 • Moulinex FP7361BM/351

 • Moulinex FP7361BM/700

 • Moulinex FP7361BM/701

 • Moulinex FP7371B7/700

 • Moulinex FP7371BA/351

 • Moulinex FP7371BA/700

 • Moulinex FP7371BA/701

 • Moulinex FP7371BE/700

 • Moulinex FP7371BM/351

 • Moulinex FP7371BM/700

 • Moulinex FP7371BM/701

 • Moulinex FP7381BM/700

 • Moulinex FP740127/700

 • Moulinex FP741127/700

قطعات غذاساز و خردکن مولینکس

قطعات غذاساز و خردکن مولینکس / قطعه بانک

این لوازم شامل پره ، پارچ ، پوسته ، پوشر ، تفاله گیر ، مخزن ، ظرف ، تیغه ، چرخ دنده ، درب ، دیش ، سری آب ، سس زن ، شفت ، کابل ، کوبل ، موتور ، اسلایسلر ، برد ، دکمه و … می باشد.
خردکن مولینکس

دستگاه خردکن مولینکس ؛ خردکن کوچک و جمع جور مولینکس است

که این خردکن مولینکس کارایی بالا و ساده‌ای دارد.

خردکن مولینکس از دو قسمت اصلی تشکیل شده است.

یکی از قسمت های خردکن مولینکس ظرف خردکن است که از جنس پلاستیک مقاوم و شفاف و دیگری موتور خردکن است که مانند یک درپوش روی ظرف قرار می‌گیرد.

تیغه داخل ظرف خردکن جای گرفته و پس از قراردادن موتور روی ظرف، با آن درگیر شده و آماده‌ی کار می‌شود.

با فشردن دکمه‌ی روی موتور خردکن مولینکس، چرخش تیغه‌ها شروع می‌شود و پس از رهاکردن از حرکت می‌ایستند.
غذاساز مولینکس، غذاسازی قدرتمند و کاربردی است که یک غذاساز تمام‌عیار در آشپزخانه‌ی شما محسوب می‌شود.

این غذاساز دارای برنامه‌های از‌ پیش‌تعیین‌شده‌ی متعدد در صفحه دیجیتال است.

لوازم یدکی غذاساز مولینکس و لوازم خردکن مولینکس را از قطعه بانک بخواهید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مخزن غذاساز ۲۹ کاره مولینکس فابریکی”

محصولات مرتبط