آموزش نحوه ی استفاده از سیستم رسوب زدایی self-clean اتو تفال برای استفاده کنندگان از اتو های تفال که از این تکنولوژی بهره می برند.

زمان مورد نیاز: ۴ ساعت.

آموزش رسوب زدایی اتو های تفال با سیستم self-clean

  1. گام اولابتدا اتو بخار تفال را از برق بکشید و آب داخل مخزن اتو را به طور کامل خالی کنید.
  2. گام دوممطمئن شوید که اتو خنک شده است و داغ نیست سپس سوپاپ ضد رسوب را با کمی فشار از جای خود خارج کنید و به مدت ۴ ساعت داخل آب لیمو قرار دهید و بعد با آب شست و شو دهید و در جای خود قرار دهید.

– ۰۹۳۵۴۴۰۲۳۹۴

قطعه بانک بورس لوازم یدکی اتوبخار تفال 

۰۲۱۴۴۲۶۹۶۴۰ – ۰۹۰۳۲۸۰۱۴۵۶

هوم اپلیانس مرکز تخصصی تعمیرات اتو تفال