زلمر Zelmer

زلمر Zelmer

شرکت زلمر(zelmer ) لهستان یک نام تجاری پیشرو در زمینه تولید لوازم خانگی است ونامی است یادآور کیفیت و طراحی وتکنولوژی،
نام شرکت زلمر نه تنها یکی از مارکهای سناخته شده درلهستان و اروپاست بلکه بدلیل عملکرد عالی د ر طراحی کلاسیک و کیفیت وتکنولوژی روز دنیا یکی از برترین مارکهای شناخته شده درسطح بین المللی است