قطعات اسپرسوساز فلر

قطعات اسپرسوساز فلر / قطعه بانک

قهوه ساز فلر

قهوه‌ساز فلر Feller صولی بادوام از این برند است که باتوجه به امکانات موردنیاز کاربران طراحی شده است. این قهوه‌ساز شامل مخزن مخصوص درست‌کردن قهوه و یک مخزن آب‌جوش جداگانه است.
از انواع قهوه ساز فلر و اسپرسوساز فلر می توان موارد زیر را نام برد:
قهوه فرانسه‌ساز CM 900 فلر
قهوه ساز فلر CMT90
قهوه ساز فلر مدل CM60BKS
قهوه ساز فلر CM22
قهوه ساز فلر مدل CM991
اسپرسو ساز فلر Feller CM 200

لوازم یدکی قهوه ساز فلر و لوازم اسپرسوساز فلر را از قطعه بانک بخواهید