قطعات همزن تفال

قطعات همزن تفال / قطعه بانک
و از مدلهای همزن برقی تفال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
همزن برقی تفال HT 610
همزن تفال HT 615
همزن تفال HT 312
همزن تفال QB 207
همزن تفال HT 400B

لوازم یدکی همزن برقی تفال  را از قطعه بانک بخواهید

هوم اپلیانس مرکز تخصصی تعمیرات همزن برقی تفال