قیمت قطعات پلوپز

قیمت قطعات پلوپز / قطعه بانک

پلوپز دستگاهی برقی است که در آن پلو به وسیله ی الکتریسیته ای که به المنت‌های آن می‌رسد، دستگاه را گرم کرده و برنج، آب و روغن موجود در پیمانه(ظرف) را می‌پزاند؛ این المنت‌ها در زیر پلوپز جای دارند.

 

راهنمای خرید پلوپز

نحوه تعمیرات پلوپز

نحوه تعمیر پلوپز 

برندهای پلوپز