لوازم یدکی لوازم خانگی | قطعات لوازم خانگی

سبد خرید شما خالی است.

پاکت جاروبرقی مولینکس

پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکس A802 ارسال رایگان

پاکت میکروفیلتری مولینکسA802 پاکت های میکرو فیلتری مولینکسA802 یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی ۵۰ […]

ویژگی های کلیدی

 • پاکت جاروبرقی : : مولینکس a802
 • تعداد در هر بسته : : ۵ عدد
 • قابلیت : : فیلترینگ بالا
 • جنس پاکت : : میکروفیلتری
 • ارسال به سراسر ایران : رایگان

پاکت میکروفیلتری مولینکسA802

پاکت های میکرو فیلتری مولینکسA802 یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی ۵۰ درصد عمر بیشتر و  همچنین عملکرد فیلترینگ بهتری می باشد جنس چند لایه پاکت از خروج گرد و خاک داخل پاکت به بیرون جلوگیری می کند .

 

مولینکس A802

فقط مولینکس A802

پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکس اتمسفر ارسال رایگان

پاکت میکروفیلتری مولینکس اتمسفر پاکت های میکرو فیلتری  یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی […]

ویژگی های کلیدی

 • پاکت جاروبرقی : : مولینکس
 • تعداد در هر بسته : : ۵ عدد
 • قابلیت : : فیلترینگ بالا
 • جنس پاکت : : میکروفیلتر
 • ارسال به سراسر ایران : رایگان

پاکت میکروفیلتری مولینکس اتمسفر

پاکت های میکرو فیلتری  یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی ۵۰ درصد عمر بیشتر و  همچنین عملکرد فیلترینگ بهتری می باشد جنس چند لایه پاکت از خروج گرد و خاک داخل پاکت به بیرون جلوگیری می کند .

مولینکس اتمسفر

فقط مولینکس اتمسفر

پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکس التون – ارسال رایگان

پاکت میکروفیلتری مولینکس التون پاکت های میکرو فیلتری  یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی […]

ویژگی های کلیدی

 • پاکت جاروبرقی : : مولینکس التون
 • تعداد در هر بسته : : ۵ عدد
 • فیلترینگ : فیلترینگ بالا
 • جنس پاکت : : میکروفیلتری

پاکت میکروفیلتری مولینکس التون

پاکت های میکرو فیلتری  یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی ۵۰ درصد عمر بیشتر و  همچنین عملکرد فیلترینگ بهتری می باشد جنس چند لایه پاکت از خروج گرد و خاک داخل پاکت به بیرون جلوگیری می کند .

مولینکس التون

فقط مولینکس التون

پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکسA82 ارسال رایگان

پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکس A82 پاکت های میکرو فیلتری مولینکس A82 یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی […]

اکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکس A82

پاکت های میکرو فیلتری مولینکس A82 یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی ۵۰ درصد عمر بیشتر و  همچنین عملکرد فیلترینگ بهتری می باشد جنس چند لایه پاکت از خروج گرد و خاک داخل پاکت به بیرون جلوگیری می کند .

مولینکس A82

فقط مولینکس A82

 

0