پاکت پاناسونیک الیافی -فروشگاه اینترنتی

@ پاکت جارو برقی پاناسونیک MC 771, 772, 779, E7010, 7110, 7120, 7130, 7140, M660, 61, 62, 70, 71, 72, 80, 83, 88, 89 . درون بسته چهار عدد پاکت یکبار مصرف قرار دارد که این پاکت های بهداشتی پارچه ای نسبت به پاکت های کاغذی دارای ۵۰ درصد عمر بیشتر و همچنین عملکرد فیلترینگ بهتر […

ویژگی های کلیدی

  • پاکت جاروبرقی : : پاناسونیک
  • تعداد در هر بسته : : ۴ عدد
  • قابلیت : : مجهز به ۵۰ درصد فضای بیشتر
  • جنس پاکت : : الیافی

پاکت پاناسونیک

 

پاکت جاروبرقی پاناسونیک
MC 771, 772, 779, E7010, 7110, 7120, 7130, 7140, M660, 61, 62, 70, 71, 72, 80, 83, 88, 89
. درون بسته چهار عدد پاکت یکبار مصرف قرار دارد که این پاکت های بهداشتی پارچه ای نسبت

به پاکت های کاغذی دارای ۵۰ درصد عمر بیشتر و همچنین عملکرد فیلترینگ بهتر می باشند.

جنس ۵ لایه پاکت هپا از خروج گرد و خاک داخل پاکت به بیرون جلوگیری می کند.

پس از پر شدن می توان با کشیدن درب پاکت آن را کاملأ بست و از خروج گرد و خاک داخل پاکت جلوگیری شود.