شوینده ها و تمیز کننده ها

شوینده ها

اجزای تشکیل دهنده مواد شوینده
مواد شوینده از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است

آنزیم ها: آنها به راحتی به از بین بردن لکه های پروتئینی مانند خون، تخم مرغ و غیره کمک می کنند.
سورفکتانت ها: آنها به حل موثرتر مواد شوینده کمک می کنند، ذرات کثیفی را از بین می برند و آن را در آب معلق می کنند تا زمانی که شسته شود.
روشن کننده های نوری: به سفید شدن لباس ها کمک می کنند.
پلیمرها: آنها کثیفی را به دام می اندازند و از رسوب مجدد آن روی لباس جلوگیری می کنند.
نگهدارنده ها: به افزایش ماندگاری مواد شوینده کمک می کنند.

اثربخشی یک شوینده به ترکیب اجزای شیمیایی فوق الذکر بستگی دارد. با کمک این مواد، شوینده ها باید بتوانند به طور موثر کثیفی یا لکه را از روی لباس شما پاک کنند، بدون اینکه روی پارچه تأثیر بگذارند.

انواع مواد شوینده شامل بهترین برندها را از قطعه بانک بخواهید. برخی از مواد شوینده موجود :

 پودر شوینده دستی
پودر شوینده
صابون ها
سفید کننده
مایع لباسشویی
پاک کننده های لکه
روشن کننده های نوری
 نرم کننده پارچه
 شامپو