قیمت قپک وسط پلوپز دلیرایس تفال مدل rk7006 فابریکی