قیمت پدال سوئیچ جاروبرقی بلک اند دکر مدل vm3000 فابریکی