واشر دور درب پلوپز دلیرایس تفال مدل rk7006 فابریکی