کولکتو Coleccto 

کولکتو Coleccto کلکتو

از برندهای تولیدکننده جاروبرقی می باشد . اکثر جاروبرقی های ساخته شده توسط این برند سطلی می باشند.

بخاطر تشابه اسمی معمولا در سرچ با کولکتور جاروبرقی اشتباه گرفته میشود در حالیکه برندی ست مجزا

ساخت ایران

لوازم یدکی و قطعات کلکتو را از قطعه بانک بخواهید

۰۲۱۴۴۲۶۹۶۴۰ – ۰۹۰۳۲۸۰۱۴۵۶