قطعات گوشکوب برقی

قطعات گوشکوب برقی / قطعه بانک

گوشت کوب یا له کن، از وسایل آشپزی، مناسب برای له کردن مواد غذایی به ویژه گوشت است. در ایران برای کوبیدن مواد موجود در آب‌گوشت، دیزی، گوشت و نخودآب کاربرد دارد.

Meat Grinder چرخ گوشت – همزن mixer – گوشت کوب برقی electronic masher

گوشت کوب سنتی 

آشنایی با گوشت کوب برقی

لوازم یدکی گوشکوب برقی

قطعات گوشکوب برقی

قطعات یدکی گوشکوب برقی

لوازم جانبی گوشکوب برقی